Recrutarea și selecția personalului ianuarie 4, 2023

Scopul general al procesului de recrutare şi selecţie trebuie să fie acela de a obţine, cu costuri minime, efectivul necesar de angajaţi pentru companie.

Selecţia profesională are ca obiectiv identificarea dintr-o populaţie eligibilă  a celor mai potriviţi indivizi, ale căror aptitudini se vor încadra cel mai bine în specificul postului.

Procesul de recrutarea cuprinde urmatoarele etape:

Definirea cerinţelor

Cerinţele referitoare la un post se stabilesc conform fisei postului şi specificaţiilor postului. Aceste documente furnizează informaţiile de bază necesare pentru a redacta anunţul de angajare, a informa agenţiile sau consultanţii de recrutare şi a-i evalua pe candidaţi.

Atragerea candidaţilor

Atragerea candidaţilor presupune identificarea, evaluarea şi utilizarea celor mai adecvate surse de candidaţi la angajare. Aceasta surse de candidate se pot afla  in interiorul şi in exteriorul companiei.

Mai întâi trebuie luaţi în considerare candidaţii interni, chiar dacă unele organizaţii au politici foarte ferme de egalitate a şanselor de muncă si insistă că în procesul de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii interni trebuie să fie trataţi pe picior de egalitate cu cei externi.

Principalele surse externe de candidaţi sunt:

  • Recomandările
  • Sectiunea de cariere a paginii de web a companiei.
  • Platforme online: Linked In , E-jobs, Bestjobs, Olx, etc,
  • Consultanţi sau agenţii de specialitate.

Selectarea candidaţilor

Principalele metode de selecţie a candidatilor sunt interviurile, testele si centrele de evaluare.

Criteriile de selecţie a candidatilor pentru un anumit post se refera la  :

  • Calităţile fizice şi/sau psihice necesare pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor de lucru
  • Nivelul educaţional necesar pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor de lucru
  • Calificările necesare pentru a putea fi angajat pe acel post şi pentru o eficienţă crescută a muncii
  • Alte specificaţii (limbi străine, carnet de conducere, etc)

Pe lângă criteriile descrise mai sus, şi care sunt specifice, există o serie de criterii, generale, care sunt legate de aspecte ca: conştiinciozitate, seriozitate, punctualitate, corectitudine, etc. Astfel de aspecte sunt mai greu cuantificabile. Ele pot fi urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, în cadrul interviului de evaluare.