Integrarea noilor angajati ianuarie 4, 2023

Sosirea unei persoane noi în echipă generează întotdeauna o stare de tensiune.  Integrarea unui nou membru in echipă poate fi un proces dificil, ce poate genera conflicte şi stări tensionate, ducând uneori chiar la părăsirea companiei de către noul venit la numai câteva zile de la angajarea sa. Pentru evitarea acestor situaţii, Departamentul Resurse Umane din fiecare organizaţie, ar trebui sa intocmeasca  un program de integrare profesională.

Cine se ocupa de integrarea noilor angajati?

Responsabilitatea integrării noului angajat revine atît managerului de departament/ echipa in care intra noul angajat cât şi departamentului de resurse umane. În anumite organizaţii este numit şi un mentor / tutor căruia îi revine un rol important pe parcursul acestei etape.

Acesta etapa presupune familiarizarea noilor veniti cu mediul organizaţional, cu specificitatea locului de muncă şi cu cerinţele postului. De asemenea, facilitează acomodarea cu noii colegi si contribuie la crearea sentimentului de siguranţă şi apartenenţă la organizaţie. Alături de alte metode, contribuie la retenţia, fidelizarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor, la reducerea costurilor de training si a fluctuaţiei de personal.

Sesiunile de feedback

Este de preferat ca la anumite intervale, superiorul ierarhic sa iniţieze o discuţie în cadrul căreia să solicite părerea noului angajat, să discute despre dificultăţile întâmpinate de acesta, problemele cu care se confruntă etc.

De calitatea şi de modul în care se efectuează procesul de integrare depinde impresia pe care angajatul şi-o va face despre organizaţie şi membrii săi.

Lăsând la voia întâmplării sau în sarcina noului venit integrarea in organizaţie, nefacilitând acomodarea şi acceptarea acestuia in companie, o buna parte dintre noii angajaţi părăsesc la scurt timp organizaţia sau prezintă o evoluţie descendentă a randamentului şi performantelor specifice poziţiei ocupate. Dacă privim în perspectivă, acest fapt poate avea consecinţe negative asupra imaginii firmei în exterior, fapt care poate conduce în timp la apariţia dificultăţilor în procesul de atragere a unor noi angajaţi.

Tu ai fost multumit de felul in care ti s-a facut integrarea in companiile in care ai lucrat?